موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
از شعرهای کمتر انتشار یافته استا ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:27035Akbar7732017/07/07 در 22:27
شهریار / زمستان پوستین افزود بر ت ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:27033Akbar7732017/07/07 در 22:27
شهریار / افسانه شب ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:26032Akbar7732017/07/07 در 22:26
یاد ایرج میرزا در شعر شهریار ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:26033Akbar7732017/07/07 در 22:26
شهریار / شب و جلوه ی جمال ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:25038Akbar7732017/07/07 در 22:25
استاد شهریار / شیعیان دیگر هوای ک ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:25034Akbar7732017/07/07 در 22:25
اشعار شهریار / در دیاری که در او ن ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:24030Akbar7732017/07/07 در 22:24
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین ...شهریار ...Akbar7732017/07/07 در 22:24030Akbar7732017/07/07 در 22:24
شعار شهریار (حالاچرا؟) حالا چرا ؟! ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:23027Akbar7732017/07/07 در 22:23
غزلیات بافقی ... ...farzin19982017/05/10 در 15:14150244farzin19982017/06/20 در 15:22
قشنگ یعنی چه ؟ از سهراب سپهری ... ...axiaaxia2017/06/08 در 17:36065axiaaxia2017/06/08 در 17:36
اشعار سعدي ... ...zolan2017/06/05 در 06:43760zolan2017/06/05 در 06:50
شعر حافظ ... ...zolan2017/06/05 در 06:36029zolan2017/06/05 در 06:36
شعر خان ننه ... ...torajsabalan2017/05/22 در 22:07032torajsabalan2017/05/22 در 22:07
"""عطش""... ...mostafasavary82017/05/14 در 10:37055mostafasavary82017/05/14 در 10:37
این جهان آئینه کردار ماست ... ...gilak19822017/05/12 در 19:22049gilak19822017/05/12 در 19:22
مثل باد سرد پاییز ... ...gilak19822017/05/12 در 19:18049gilak19822017/05/12 در 19:18
شعری از شاعر لب دوخته فرخی یزدی ... ...gilak19822017/05/12 در 19:13048gilak19822017/05/12 در 19:13
لطیفه ... ...mostafasavary82017/05/12 در 12:23038mostafasavary82017/05/12 در 12:23
گلچینی از اشعار شاعر لاهیجانی زن ... ...gilak19822017/05/11 در 14:46049gilak19822017/05/11 در 14:46
موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
سایت کلیکی عالی برای کسب درآمد