موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی
از شعرهای کمتر انتشار یافته استا ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:27048Akbar7732017/07/07 در 22:27
شهریار / زمستان پوستین افزود بر ت ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:27045Akbar7732017/07/07 در 22:27
شهریار / افسانه شب ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:26046Akbar7732017/07/07 در 22:26
یاد ایرج میرزا در شعر شهریار ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:26044Akbar7732017/07/07 در 22:26
شهریار / شب و جلوه ی جمال ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:25050Akbar7732017/07/07 در 22:25
استاد شهریار / شیعیان دیگر هوای ک ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:25059Akbar7732017/07/07 در 22:25
اشعار شهریار / در دیاری که در او ن ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:24040Akbar7732017/07/07 در 22:24
دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین ...شهریار ...Akbar7732017/07/07 در 22:24037Akbar7732017/07/07 در 22:24
شعار شهریار (حالاچرا؟) حالا چرا ؟! ... ...Akbar7732017/07/07 در 22:23036Akbar7732017/07/07 در 22:23
غزلیات بافقی ... ...farzin19982017/05/10 در 15:14150313farzin19982017/06/20 در 15:22
قشنگ یعنی چه ؟ از سهراب سپهری ... ...axiaaxia2017/06/08 در 17:36078axiaaxia2017/06/08 در 17:36
اشعار سعدي ... ...zolan2017/06/05 در 06:437105zolan2017/06/05 در 06:50
شعر حافظ ... ...zolan2017/06/05 در 06:36032zolan2017/06/05 در 06:36
شعر خان ننه ... ...torajsabalan2017/05/22 در 22:07038torajsabalan2017/05/22 در 22:07
"""عطش""... ...mostafasavary82017/05/14 در 10:37068mostafasavary82017/05/14 در 10:37
این جهان آئینه کردار ماست ... ...gilak19822017/05/12 در 19:22059gilak19822017/05/12 در 19:22
مثل باد سرد پاییز ... ...gilak19822017/05/12 در 19:18085gilak19822017/05/12 در 19:18
شعری از شاعر لب دوخته فرخی یزدی ... ...gilak19822017/05/12 در 19:13080gilak19822017/05/12 در 19:13
لطیفه ... ...mostafasavary82017/05/12 در 12:23046mostafasavary82017/05/12 در 12:23
گلچینی از اشعار شاعر لاهیجانی زن ... ...gilak19822017/05/11 در 14:46082gilak19822017/05/11 در 14:46
موضوعاتکاربر/تاریخپاسخ هانمایش هاآخرین ارسالی