همه آگهی های موجود در سایت... برای ثبت شدن کلیک های شما و پرداخت پول حتما باید وارد سایت شده باشید.
 پارسیان باکس * * * * سایت کلیکی جت باکس * * * * سایت تبلیغاتی و کلیکی ریچ باکس * * * * پارسایان باکس * * * * وان استار کلیک * * * * لایف کلیک با درآمد ثابت و میلیونی * * * * جرقه ایرانی * * * * ایران رادا باکس * * * *