, اثبات و اسناد پرداختی ها
وان استار کلیک
: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 30,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربریبند 1
امتیاز
بند 2
فعالیت مستمر
بند 3
فعالیت انجمن
بند 4
بازیافت سرمایه
مشخصات حساب
1امروز در 11:5930,000peymanرعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیدرحال بررسیدرحال بررسی


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 1,644,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستزمان واریزمبلغ ( تومان )نام كاربری
12017/04/20 در 08:402017/04/20 در 18:5450,000hossein_6411
22017/04/19 در 23:202017/04/20 در 18:542,000hoseinrazavi
32017/04/19 در 19:292017/04/20 در 18:5482,000pasargadsaeed
42017/04/16 در 12:212017/04/20 در 18:545,000mahabo
52017/04/15 در 14:252017/04/18 در 17:2951,000sasanf05
62017/04/13 در 17:032017/04/13 در 17:2218,000torajsabalan
72017/04/11 در 13:492017/04/11 در 18:4115,00022448899
82017/04/11 در 11:142017/04/11 در 18:40350,000peyman2829
92017/04/06 در 14:172017/04/06 در 14:5218,000peyman
102017/04/02 در 18:562017/04/02 در 22:492,000santour2011
112017/03/31 در 17:462017/03/31 در 20:3123,000poya999
122017/03/22 در 17:372017/03/22 در 18:1237,000torajsabalan
132017/03/22 در 10:172017/03/22 در 13:2219,000peyman
142017/03/21 در 13:052017/03/21 در 17:00150,000peyman2829
152017/03/20 در 20:502017/03/21 در 11:3269,000pasargadsaeed
162017/03/19 در 04:192017/03/19 در 11:082,000alibaran2
172017/03/17 در 00:252017/03/17 در 10:452,00022448899
182017/03/14 در 13:152017/03/14 در 14:582,000ahad116
192017/03/12 در 18:142017/03/12 در 19:21140,000amin20
202017/03/12 در 11:532017/03/12 در 15:14176,000peyman2829
, اثبات و اسناد پرداختی ها