, اثبات و اسناد پرداختی ها
کسب درآمد عالی با پیزا کلیک
: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 131,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربریبند 1
امتیاز
بند 2
فعالیت مستمر
بند 3
فعالیت انجمن
بند 4
بازیافت سرمایه
مشخصات حساب
1دیروز در 19:5015,000axiaaxiaرعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیرعایت شدهدرحال بررسی
2دیروز در 09:0924,000jshabanرعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیرعایت شدهدرحال بررسی
32017/11/20 در 10:1524,000Pouya007رعایت شدهرعایت شدهرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی
42017/11/18 در 23:2432,000fotosan88رعایت شدهرعایت شدهرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی
52017/11/18 در 00:3736,000pasargadsaeedرعایت شدهرعایت شدهرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 14,915,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستزمان واریزمبلغ ( تومان )نام كاربری
12017/11/11 در 12:102017/11/20 در 20:1136,000abdigolezard
22017/11/10 در 01:262017/11/10 در 14:598,000taha1536
32017/11/07 در 09:002017/11/10 در 14:5919,000hossein_gh1990
42017/11/06 در 00:292017/11/10 در 14:5913,000Reza5250
52017/11/04 در 01:122017/11/10 در 14:5935,000pasargadsaeed
62017/11/01 در 10:292017/11/01 در 22:3899,000Pouya007
72017/10/28 در 21:192017/11/01 در 22:3815,000jjjalil
82017/10/28 در 00:252017/11/01 در 22:3870,000peyman2829
92017/10/26 در 11:232017/11/01 در 22:3821,000ali000
102017/10/22 در 16:482017/11/01 در 22:38204,000jshaban
112017/10/21 در 23:432017/11/01 در 22:3820,000shk2016
122017/10/21 در 19:162017/11/01 در 22:3817,000behzad1992
132017/10/18 در 23:282017/10/26 در 23:2495,000pasargadsaeed
142017/10/17 در 23:142017/10/18 در 18:302,000Reza5250
152017/10/16 در 22:022017/10/18 در 18:3021,000wolf22
162017/10/15 در 10:162017/10/18 در 18:30176,000payamghadery66
172017/10/11 در 21:482017/10/18 در 18:3034,000rahmati
182017/10/10 در 11:562017/10/11 در 18:289,000shayan8151
192017/10/09 در 10:392017/10/11 در 18:2819,000supervisor
202017/10/04 در 22:252017/10/11 در 18:2816,000hossein_gh1990
, اثبات و اسناد پرداختی ها