, اثبات و اسناد پرداختی ها
کلیک ماندگر
: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 168,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربریبند 1
امتیاز
بند 2
فعالیت مستمر
بند 3
فعالیت انجمن
بند 4
بازیافت سرمایه
مشخصات حساب
1دیروز در 17:4136,000Hamid202رعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیرعایت شدهدرحال بررسی
22018/02/17 در 11:4415,000mahdy619رعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیرعایت شدهدرحال بررسی
32018/02/16 در 16:4036,000mosaramoرعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیرعایت شدهدرحال بررسی
42018/02/13 در 16:4221,000axiaaxiaرعایت شدهدرحال بررسیرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی
52018/02/13 در 01:5124,000jshabanرعایت شدهدرحال بررسیرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی
62018/02/12 در 02:2436,000pasargadsaeedرعایت شدهدرحال بررسیرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 16,067,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستزمان واریزمبلغ ( تومان )نام كاربری
12018/02/11 در 15:452018/02/14 در 23:2124,000peyman2829
22018/02/06 در 17:232018/02/12 در 20:4436,000m1371
32018/02/05 در 09:132018/02/12 در 20:4415,000nargess
42018/02/03 در 13:242018/02/12 در 20:4434,000fotosan88
52018/01/29 در 09:502018/02/05 در 22:1724,000jshaban
62018/01/26 در 18:212018/02/02 در 23:0824,000Pouya007
72018/01/21 در 03:032018/02/02 در 23:0836,000pasargadsaeed
82018/01/26 در 10:012018/01/28 در 21:387,000mehdi720
92018/01/23 در 00:222018/01/28 در 21:3715,000mahdy619
102018/01/22 در 17:142018/01/28 در 21:3619,000shayan8151
112018/01/18 در 23:562018/01/26 در 22:5215,000Reza5250
122018/01/18 در 15:442018/01/26 در 22:522,0007916966585
132018/01/13 در 17:002018/01/15 در 18:5020,000omidni
142018/01/13 در 09:342018/01/15 در 18:5015,000nargess
152018/01/12 در 08:042018/01/15 در 18:5024,000Pouya007
162018/01/10 در 10:002018/01/15 در 18:5024,000jshaban
172018/01/09 در 23:472018/01/15 در 18:5022,000wolf22
182018/01/09 در 18:252018/01/15 در 18:5024,000peyman2829
192018/01/03 در 02:022018/01/06 در 14:1920,000Reza5250
202018/01/03 در 01:422018/01/06 در 14:1936,000pasargadsaeed
, اثبات و اسناد پرداختی ها