, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 2,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربریبند 1
امتیاز
بند 2
فعالیت مستمر
بند 3
فعالیت انجمن
بند 4
بازیافت سرمایه
مشخصات حساب
1امروز در 14:022,000ahooraghalamرعایت شدهدرحال بررسیدرحال بررسیدرحال بررسیدرحال بررسی


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 423,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستزمان واریزمبلغ ( تومان )نام كاربری
12017/02/23 در 14:11دیروز در 11:2416,000lider20
22017/02/23 در 12:54دیروز در 11:24224,000peyman2829
32017/02/20 در 21:572017/02/21 در 21:2010,000hamidmosavi
42017/02/20 در 20:312017/02/20 در 22:252,000marzie5731
52017/02/18 در 19:392017/02/19 در 18:2534,000pasargadsaeed
62017/02/14 در 15:342017/02/15 در 13:2615,000torajsabalan
72017/02/10 در 08:492017/02/10 در 11:072,000jjjalil
82017/02/07 در 02:392017/02/07 در 14:382,000carictoon
92017/02/03 در 22:372017/02/04 در 20:5118,000peyman2829
102017/02/02 در 18:472017/02/03 در 15:5118,000pasargadsaeed
112017/02/01 در 00:592017/02/01 در 21:062,000fotosan88
122017/01/31 در 18:272017/01/31 در 19:292,000vorojaksorkh
132017/01/30 در 08:532017/01/30 در 08:552,000peyman
142017/01/24 در 09:022017/01/24 در 15:552,000mzdmzt
152017/01/21 در 20:282017/01/23 در 18:392,000taghdir13
162017/01/23 در 16:162017/01/23 در 18:372,000poya999
172017/01/19 در 20:322017/01/21 در 19:2115,000peyman2829
182017/01/19 در 20:292017/01/20 در 21:432,000zangiabadi21
192017/01/19 در 15:302017/01/20 در 13:5823,000pasargadsaeed
202017/01/19 در 14:162017/01/20 در 13:5612,000lider20
, اثبات و اسناد پرداختی ها