, اثبات و اسناد پرداختی ها

: اثبات و اسناد پرداختی ها
در اینجا اطلاعات جزئی پرداخت های سایت را مشاهده می کنید


پرداختی های درانتظار واریز به حساب كاربران

مجموع پرداختی های در انتظار واریز تا این لحظه کاربران 2,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستمبلغ
( تومان )
نام كاربریبند 1
امتیاز
بند 2
فعالیت مستمر
بند 3
فعالیت انجمن
بند 4
بازیافت سرمایه
مشخصات حساب
1امروز در 20:282,000taghdir13رعایت شدهرعایت نشدهرعایت شدهرعایت شدهدرحال بررسی


پرداختی های واریز شده به حساب كاربران

مجموع پرداختی های تا این لحظه به کاربران 70,000 تومان می باشد ؛ در زیر می توانید لیست آخرین پرداختی ها را مشاهده نمایید
ردیفزمان درخواستزمان واریزمبلغ ( تومان )نام كاربری
12017/01/19 در 20:32امروز در 19:2115,000peyman2829
22017/01/19 در 20:29دیروز در 21:432,000zangiabadi21
32017/01/19 در 15:30دیروز در 13:5823,000pasargadsaeed
42017/01/19 در 14:16دیروز در 13:5612,000lider20
52017/01/07 در 20:112017/01/07 در 20:202,000fsadegh
62017/01/07 در 12:372017/01/07 در 18:532,000abdigolezard
72016/12/31 در 09:412017/01/03 در 21:012,000zolan
82016/12/25 در 00:002016/12/28 در 14:581,000peyman2829
92016/12/24 در 21:062016/12/26 در 18:001,000torajsabalan
102016/12/23 در 12:332016/12/24 در 21:141,000shk2016
112016/12/22 در 14:272016/12/24 در 19:141,000hamidreza
122016/12/21 در 10:582016/12/22 در 13:361,000omidni
132016/12/18 در 02:212016/12/18 در 19:191,000sajjadfam
142016/12/18 در 14:112016/12/18 در 19:111,000ali000
152016/12/14 در 09:162016/12/14 در 13:281,000ali144
162016/12/10 در 20:572016/12/10 در 21:031,000pasargadsaeed
172016/12/10 در 12:282016/12/10 در 18:441,000me200
182016/12/09 در 07:112016/12/09 در 11:271,000mehrsam2030
192016/12/02 در 19:112016/12/02 در 19:191,000amin20
, اثبات و اسناد پرداختی ها